Zoekmachine optimalisatie en de voorpagina

De voorpagina van een website is de belangrijkste pagina van een site. Niet heel verwonderlijk, want de meeste bezoekers worden geacht via de voorpagina binnen te komen, wat overigens lang niet altijd gebeurd. Een van de manieren om een website te optimaliseren voor zijn kernwoorden is deze woorden op de voorpagina te zetten. Toch is zoekmachine optimalisatie niet zo makkelijk als dit klinkt.

Evenwicht

Zoekmachine optimalisatie draait om evenwicht. Vind het juiste evenwicht tussen alle factoren die meetellen voor een hoge positie in zoekmachines en je zult bovenaan staan. Dit geldt ook voor de voorpagina. De woorden op deze pagina zijn van meer waarde voor de site dan woorden die op een andere pagina voor komen. Het probleem is echter dat je vaak teveel woorden hebt om deze op een nette manier op de voorpagina te zetten zonder dat dit hinderlijk wordt voor de bezoeker.

Tag Cloud

Een veel toegepaste methode is een zogenaamde tag cloud waarin je de belangrijkste trefwoorden zet. Dit is een groepering van woorden, vaak in verschillende grootte, wat aangeeft welke woorden het belangrijkste zijn voor de site. Elk trefwoord op zich vormt een link naar een achterliggende pagina die gaat over dat trefwoord. Met deze vorm van zoekmachine optimalisatie bereik je twee dingen.

In de eerste plaats heb je op deze manier bereikt dat je trefwoorden op de voorpagina geplaatst zijn zonder dat de gebruiker hier last van ondervindt. Een tag cloud komt namelijk steeds vaker voor en kan gewoon in een hoek of onderaan de pagina gezet worden waar hij niet veel in het oog springt.

In de tweede plaats heb je een waardevolle interne link gecreerd voor de achterliggende pagina. Een pagina waarvan al op de voorpagina wordt verwezen, is namelijk van meer waarde voor de website dan een pagina die dat niet heeft. Tevens bevat de tekst in deze link het trefwoord als ankertekst. De verwijzing zelf is dus ook van grote waarde voor dat trefwoord.

De voorpagina is belangrijk voor zoekmachine optimalisatie

Bepalen wat je op de voorpagina van je website zet is dus zeer belangrijk. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook de indeling is van belang. Kies de juiste trefwoorden en kies de juiste manier om deze te presenteren op de voorpagina zodat de zoekmachines deze zullen oppikken als zijnde van meer waarde, maar toch dat de gebruikers hier geen last van hebben.

iSide ook voor uw bedrijf?