Website promotie en online de beste zijn loont!

De beste zijn op het internet loont. Dat is de conclusie van een onderzoek op Marketingfacts, waarin een relatie wordt gevonden tussen de prestatie van een website en de omzet van het bedrijf.Geen bijzondere conclusie omdat dit al lang bekend is, maar wel interessant om te zien welke invloeden dit nu daadwerkelijk heeft.

Gedurende zeven maanden hebben 720 respondenten samen 5652 websites beoordeelt in verschillende branches. Of een website goed is of niet, wordt uiteindelijk bepaald door de eindgebruiker en niet door een zoekmachine of het bedrijf zelf. De eerste indruk van een website, de positie in de zoekmachines, de kwaliteit van de website, het vertrouwen dat gewekt werd, de gebruiksvriendelijkheid (website usability) en de gegeven informatie met de vormgeving zijn allemaal zaken die meespelen bij hoe de consument de internetactiviteiten van een bedrijf ervaart.

De belangrijkste thema’s waar de prestaties van de websites op beoordeeld zijn, zijn ‘vindbaarheid’, ‘doorgaan’ en ‘voorkeur’. Deze drie factoren zijn beslissend of een consument bij het betreffende bedrijf tot een aankoop over zal gaan.

Uit het onderzoek is onderstaande grafiek tot stand gekomen welke duidelijk laat zien dat het erg belangrijk is om de beste te zijn op het internet.Degene met de beste online prestatie verovert het grootste marktaandeel en haalt gemiddeld tot 55% meer omzet. Hieruit blijkt dat website promotie en het stimuleren van de online activiteiten van een bedrijf zeker loont!

verdeling_onlinemarkt

Een ander uitkomst uit het onderzoek was dat de grootste bedrijven in een branche meestal niet het beste scoren. Veel mensen gaan er van uit dat de grootste bedrijven de dienst uitmaken en hier niet tegenop te boksen valt. Maar het onderzoek laat juist zien dat iedereen de beste kan zijn en ook kleinere bedrijven zeer goed kunnen presteren in de digitale wereld.

Een toppositie bekleden in de zoekmachines en een website die vaak bezocht wordt zijn twee belangrijke zaken voor het online presteren van een website, maar niet de enige. Als een website aansluiting vindt bij de consument, zal het rendement van een website pas echt sterk verhoogd worden.

iSide ook voor uw bedrijf?