Marktaandeel Internet Explorer historisch laag

Volgens cijfers van het bedrijf Net Applications is het wereldwijde marktaandeel van Microsofts webbrowser Internet Explorer in april onder de 60 procent uitgekomen. Dit was begin 1999 voor het laatst zo laag.

Elf jaar geleden was Internet Explorer aan een grote opmars bezig waarmee het de browser Netscape van zijn eerste plaats verdrong. In het begin van de 21e eeuw bereikte Internet Explorer bijna een monopoliepositie op de markt van internetbrowsers.

Technologische ontwikkeling

Wellicht door zijn succes heeft de ontwikkeling van Internet Explorer jarenlang stil gelegen. De Internet Explorer versie 6 (IE6) uit 2001 kreeg pas in 2006 een opvolger (IE7). Daarmee is in de loop der jaren een technologische achterstand ontstaan, waardoor andere browsers een kans kregen zich in de markt een plaats te veroveren.

In Europa zou het marktaandeel van Internet Explorer nog maar slechts 43 procent bedragen, terwijl Firefox in Europa een marktaandeel heeft van bijna 39 procent. Ook het marktaandeel van Firefox levert trouwens in 2010 iets in ten opzichte van vorig jaar, ongeveer een procentpunt. In Europa is vooral de browser Google Chrome in trek. Deze relatief nieuwe internetbrowser heeft in Europa inmiddels een marktaandeel van bijna 9 procent in april, tegenover nog geen 6 procent begin dit jaar.

De daling van het marktaandeel van Internet Explorer zal naast de technologische achterstand wellicht te wijten kunnen zijn aan het verplichte browserkeuzescherm dat Microsoft moet tonen bij de installatie van Windows. Europese computergebruikers hebben op last van de Europese Commissie voortaan de keuze uit welke browser genstalleerd wordt als standaardbrowser.

iSide ook voor uw bedrijf?